Niepubliczne Przedszkole "Jestem"

Oferta edukacyjna

PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI ROCZNEGO OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA 6-latków 

 

ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO na rok 2023/24:

1. Język angielski - 2x tyg 

Nauka języka angielskiego poprzez zabawę, na którą składają się: nauka słówek, zwroty, rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku obcym. W przyjaznej atmosferze, poprzez gry i zabawy dzieci wprowadzane są w świat języka angielskiego.

Prowadzący: mgr Małgorzata Kuleszewicz

2. Zajęcia ruchowe metodą Ruchu Rozwijającego (MRR) W. Sherborne i z elementami jogi
Zajęcia te charakteryzuje prostota, naturalnośc i uniwersalność. To system ćwiczeń-zabaw-relacji stworzony przez angielską nauczycielkę tańca i ruchu w oparciu o wczesnodziecięce zabawy rodzicow z dziećmi. Zabawy stosowane są w celu wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz w terapii osob niepełnosprawnych. Głowne założenia tej metody to rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, usprawnianie ruchowe, nawiązywanie z innymi kontaktu za pomocą ruchu i dotyku oraz dzielenie z nimi przestrzeni. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, jest jedną z najbardziej znanych i rozpowszechnionych metod terapii wspomagających ogólny rozwój człowieka. Metoda, ta została stworzona w oparciu o naturalną potrzebę dziecka, jaką jest zabawa. Innymi słowy wykorzystuje naturalną ekspresję ruchową, komunikację pozawerbalną i zabawę.
Prowadzący: mgr Joanna Biela
 
3. Rytmika -zajęcia umuzykalniające
Prowadzący: mgr Anna Krasnopolska -Kordowska
 
4. Gimnastyka korekcyjna "Rozrabiaki w akcji" - zajęcia z elementami judo i gimnastyki.

Gimnastyka to zajęcia, na których kształtujemy sylwetki młodych osób, uczymy się prawidłowych nawyków. Każde zajęcia to  praca nad własnym ciałem, ale ma zabawowy charakter naszych. Podczas gimnastyki kształtujemy wiele cech motorycznych min.:

  • siłę mięśni odpowiedzialnych za prawidłową sylwetkę( głównie posturalnych),
  • elastyczność ,głównie klatki piersiowej odpowiedzialnej za właściwe oddychanie,
  • równowagę statyczną i dynamiczną odpowiedzialne za koordynacje ruchową.

Aby nie poprzestawać na rozwijaniu ciała rozwija się również ducha a mianowicie:

  • uczciwość przy zabawach i grach wśród rówieśników,
  • konsekwencja w wykonywaniu kolejnych ćwiczeń ,
  • silna wola,gdy"głowa mówi wystarczy"a ciało jeszcze dużo może,
  • oraz wiedza o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego ciała.

Prowadzący: GRAP COACH ACADEMY

 

5.  "Żywe słowo" - opowiadanie baśni, czytanie książek

 

6.  Zajęcia z gospodarstwa domowego: pieczenie bułek, chleba, ciast 
 
 
7. Dziecięca matematyka metodą prof Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Metoda rozwijania zdolności umysłowych dzieci wraz z ich edukacją matematyczną. W metodzie tej zwrócono uwagę na to, jak uczyć dzieci, by nie tracily naturalnych umiejętności, a je rozwijały. Wykorzystujemy więc naturalną chęć do nauki u dziecka. Dzieci przedszkolne z chęcią liczą np. orzechy, zgadują ile zostało jeśli  wiewiórka zjadła 2, itd. Budują konstrukcje z klocków wg własnego pomysłu lub wg danego wzoru rozwijając wyobraźnię przestrzenną tak potrzebną przy nauce geometrii. Łączą w zbiory takie same klocki wg koloru, kształtu, wielkości ( przyszła algebra). Porównują wagę ważąc banany, jabłka, sprawdzają co cięższe. To wszystko to właśnie matematyka. By umieć zadanie rozwiązać na kartce trzeba najpierw wielokrotnie zastosować je w życiu. Etap kartki i ołówka to końcowy etap pokazania tego, czego dziecko nauczyło się w życiu. Metoda Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej jest niezwykle skuteczna dzięki holistycznemu podejściu do edukacji matematycznej. 

8. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 
Mają na celu wzmocnienie kompetencji społecznych u dzieci w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych, co przekłada się na poziom sukcesu osobistego, obraz samego siebie, prawdopodobieństwo występowania nieakceptowanych społecznie zachowań. W ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne rozwijane są następujące obszary:
samodzielność,

 - samoświadomość – budowanie adekwatnego obrazu własnej osoby (mocne i słabe strony, akceptacja swojej indywidualności, odrębności, tożsamości),

-  motywacja wewnętrzna,

`- rozpoznawanie emocji/uczuć własnych i innych osób, identyfikowanie emocji wywołanych sytuacją, pragnieniem,

 - samoregulacja – panowanie nad emocjami, wyrażanie emocji/uczuć w sposób akceptowany społecznie,

 - komunikowanie emocji,

 - rozładowywanie emocji,

 - przestrzeganie norm i obowiązujących zasad,

 - samokontrola, ocena własnego zachowania (przyczyn, skutków), praca nad sobą,

- odpowiedzialność,

- rozumienie zachowań/sytuacji społecznych, przyjmowanie perspektywy innych, przewidywanie zachowania innej osoby,

 - rozpoznawanie zachowań asertywnych,

 -  rozumienie komunikacji, efektywne komunikowanie się i nawiązywanie pozytywnych relacji, kultury osobistej, manier, wyrażanie szacunku,

 -  empatia, cierpliwość, myślenie o innych, słuchanie innych,

 - podtrzymywanie przyjaźni,

 - radzenie sobie ze stresem,

 - rozwiązywanie konfliktów/problemów, podejmowanie wyborów,

- skuteczne współdziałanie w zespole, funkcjonowanie w grupie,

 - praca na rzecz innych, niesienie pomocy, udzielanie i wzywanie pomocy

 
 
11. Zajęcia logopedyczne : grupowe i indywidualne

12. Teatrzyki, koncerty, wycieczki.
Każdego miesiąca odwiedzają nas nasi ulubieni aktorzy i muzycy :Teatr Gargulec, Teatr Duet, Agencja Pro - Musica. Bawią nas przedstawieniami, koncertami bajkowymi, zapraszają do świata dżwięków podczas warsztatów muzycznych. 
 
- indywidualna terapia logopedyczna 
- opieka pedagoga
 
ZAJECIA  DODATKOWO PŁATNE:
1.  Zajęcia korekcyjne z piłką-  56 zł /za miesiąc (za 4 zajęcia)

Zajęcia ruchowe - ogólnorozwojowe oparte na zabawach i ćwiczeniach  z piłką: do tenisa stołowego, ziemnego, nadmuchiwana, kauczukowa, dziecięca, do nogi, do koszykówki, do siatkówki, duża piłka rehabilitacyjna.
          Ruch jest kluczową kwestią w rozwoju dziecka a piłka to jedna z najwcześniejszych zabawek jakich używa .We wszystkich niewinnych zabawach i ćwiczeniach z piłką drzemie ogromna moc kształtowania: koordynacji, równowagi, zręczności, balansowania ciałem. Następuje aktywizacja wszystkich mięśni posturalnych ,które mają ogromny wpływ na prawidłową postawę ciała dziecka a także na dobre samopoczucie i samozadowolenie. Wzmacniana jest obręcz barkowa, która ma bezpośredni wpływ na sprawność i  umiejętności  manualne w obrębie ręki. Zajęcia uczą także ,że piłka może być cudownym lekarstwem na nudę, niezależnie czy dziecko jest samo czy ma towarzystwo.

Prowadzący: Paulina Baziuk,, fizjoterapeutka dziecięca z 20-letnim stażem. Fiz4kids

 
Realizujemy program nauczania przedszkolnego zgodnie z nową podstawą programową MEN